بختیاری

 گر ایران زمین بختیاری نداشت            گمانم که از بخت یاری نداشت

 

 پیام علیمردان خان بختیاری به رضاشاه پهلوی

اینجا زاگرس است زرد کوه بختیاری بام ایران، اگر عقابی بخواهد برفراز آسمانش پرواز کند باید پرهایش را باج دهد

سالهاست که قلبم برای سرزمین آباء و اجدادی ام می طپد، روحم بر فراز بلندی های قلل رفیع زاگرس میانی پرواز می کند. سالهاست که از محرومیت مردمان ایل و تبارم آن هم با وجود داشتن منابع عظیم نفتی مغموم و غمگینم، از طرفی نادیده گرفتن تمدن، اصالت و حماسه آفرینی های قوم بختیاری در سراسر تاریخ و اینگونه مورد توهین قرار دادن بختیاری در سریالی که هیچ پایه و اساس تاریخی صحیحی نداشته است و اطلاعات تاریخی ضعیف دست اندرکاران این سریال که مایه تاسف است که اینگونه فرهنگ و تمدن یک قوم بزرگ و اصیل ایرانی را بازیچه خود قرار داده، این ها همه و همه ما را عذاب می دهند.

اینک برای آشنایی هرچه بیشتر همتباران عزیزم از فرهنگ و تمدن بختیاری گوشه ای از تاریخ و خاطرات را باز گو می کنم تا منطقه بختیاری را به عنوان هسته مرکزی رویش تمدن های کهن ایران باستان به همتباران عزیزم بختیاری های سلحشور بهتر بشناسیم.

در اینجا قصدمان بازگویی جماسه های ثبت شده در تاریخ نیست چرا که بیش از آنچه که در لابه لای تاریخ حماسه های ثبت شده داریم، حماسه های ثبت نشده بیشماری در سینه های بزرگانمان نهفته است که متاسفانه تاکنون به ثبت نرسیده اند.

و حال تو ای همتبارم هیچ می دانی اجداد بختیاری تو اولین ایرانیانی بودند که به اسلام و مذهب تشیع گرویده اند؟هیچ می دانی دست هیچ تجاوزگری به کوهستانهای صعب العبور که زیستگاه اجداد تو بوده اند نرسیده است؟

بختیاری ها یا به طور کلی لرها قدیم ترین اقوام آریایی در ایران هستند که به دلیل سکونت گاههای صعب العبوری که داشته اند نژاد آن ها از هر گونه اختلاط با نژاد های مهاجم مصون مانده است. محدوده جغرافیایی که بختیاری ها در اختیار دارند در گذشته مرکزیت حکومتهای ایلامیان و هخامنشیان را تشکیل می داده است. کوروش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشیان از منطقه آنشان یا آنزان که همان ایذه کنونی است برخاست و بزرگترین امپراتوری تاریخ باستان را پدید آورد. کثرت آثار و ابنیه باستانی در جای جای کوههای بختیاری حکایت از مرکزیت تاریخ و تمدن ایرانی این منطقه از گذشته های دوردست تاریخ بشری است. اشیاء کشف شده از این مناطق بیانگر زندگی بشر تا حدود هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد در این منطقه است.

هنوز خاطره دلاوری ها قهرمانان بختیاری از کوروش کبیر گرفته تا علیمردان خان بختیاری علیه رضاشاه، از دلاوریهای بختیاری در جنگهای ایران و روس گرفته تا جنگ تحمیلی ایران و عراق، از حماسه آفرینی بختیاری در فتح قندهار و کمک رسانی به سپاهیان نادرشاه گرفته تا دلاوری هایشان در فتح اصفهان و آزادی آن از دست افاغنه  تا حماسه سازی سردار اسعد بختیاری در فتح تهران و نقش اول ایشان در ایجاد جنبش مشروطیت و فرار محمد علیشاه از ایران، از حماسه ماندگار جنگجویان بختیاری در نبرد چالدران، تا حماسه سفید دشت و جنگهای متعدد علیه رضاشاه، از دلاورهای و جوانمردی های سردار مریم بختیاری و دریافت نشان صلیب آهنین از دولت آلمان گرفته تا پست های کلیدی خوانین بختیاری اعم از وزارت جنگ تا ایلخانی و ... در حکومت ها و دولت های مختلف همه حاکی از تاریخ و پیشینه پربار بختیاری است

اینک در زیر شعر زیبای بختیاری در وصف حماسه شهید علیمردان خان بختیاری که از زبان مردم بیان شده است را می نوسیم:

تفنگ علیمردون هم باز صدا کرد               سرهنگ کُله پوستی هنگ بِلا کرد

تفنگ علیمردون هم باز قُرمنید                سرهنگ کله پوستی چادر رُمنید

بی عروس کل ایزنه کل بساکی               سَنگران خین گِرِد تا کفت خاکی

بی عروس تو کل بزن کل بساکی             تفنگچی ز مم صالح سُوار ز راکی

شُمشیر علیمردون طلای بی غَش            به زمین بِرچ ایزنه به آسمون تَش

نظامی کله پوستی لنگا مَلاری                 نی تری جنگ بُکُنی وا بختیاری

طیاره بال بال کنه سر کوه وِردُون             اسم شانه کور کنه شیر علی مردون

طیاره بال بال کنه سر کوه فردون               شُمشیرم به گِــل زنم سی کل ایرون

دودر گل سی کشتنم پلان بریدن              گـــویلم  ز  داغ  مـــو  کمر  بریدن

بالـونا  بالا  هوا  بــالا  تنیــده                     ددویل  محمد  علـــی  پلا  بریده

کُجه تیپ کُجه سپـاه کُجه فراشُم               ره بدین دام و ددوم بیان سر لاشم

بیست و چهار تیر خَردُمه هنی بهوشم        لیکه  دام  و ددوم  اویــــد  به گوشم

سِر تنگ تاته تنگ تانک و زره پوش            ما بین شال و قوا خین ایزنه جوش

/ 1 نظر / 38 بازدید
خرم سعیدی

نوروز و نوبهار به کامت خجسته باد دست اجل ز دامن عمرت گسسته باد آبی که خضر خورد از آن چشمه ی حیات روی مبارک تو به آن آب شسته باد امید است هر روزتان نوروز توام با سلامتی و تن درستی و موفقیت باشد. با احترام خرم سعیدی